image001

 

 

贈衛八處士 (節錄)

   杜甫

人生相見,動如與商。

今夕復何夕?共此燈燭光。

壯能幾時?鬢髮各已蒼。

訪舊半鬼,驚呼熱中腸。

焉知二十上君子堂。

 

作者

  杜甫(西元712年∼770年),字子美,號少陵野老,一號杜陵野客、杜陵布衣,唐朝現實主義詩人,其著作以社會寫實著稱。中國河南鞏縣(今河南省鞏義市)人,祖籍湖北襄陽(今湖北省襄陽市)。因其曾任左拾遺、檢校工部員外郎,因此後世稱其杜拾遺、杜工部;又稱杜少陵、杜草堂。

  杜甫與李白合稱「李杜」,為了與另兩位詩人李商隱與杜牧即「小李杜」區別,杜甫與李白又合稱「大李杜」,杜甫也常被稱為「老杜」。雖然在世時名聲並不顯赫,但在身後,杜甫的作品最終對中國文學和日本文學產生了深遠的影響,約有1500首詩歌被保留了下來,作品集為《杜工部集》。在中國古典詩歌中的影響非常深遠,被後人稱為「詩聖」,他的詩也被稱為「詩史」。

註解

1.衛八:姓衛,排行第八,名不詳。

2.處士:隱居未作官的讀書人。

3.動:變動。

4.參與商:星宿名,參星(今位於獵戶座)在東而商星(今位於天蠍座)在

西,當一個上升,另一個下沉,故總不相見。形容人生在世,與

親友之間難得相見一次,就如同參宿與商宿一樣,總是遙隔兩地

無法相遇,意境頗為悲淒無奈。

5.訪舊:拜訪故舊老友。

6.熱衷腸:熱血沸騰、心中非常激動。

白話譯文

  人生中的別離,往往就像參與商這兩個星宿一樣,今夜是什麼好日子?竟能與你一起在這樣的燈燭下相聚。人的少壯歲月能有多久呢?我們現在的鬢髮都已染上了霜白。有時去尋訪老友舊識,卻發現已經有一大半都已逝去了,讓人忍不住悲慟的驚呼,心中也激動得久久不能平息。誰想得到在二十年後,我還能重新走入你的廳堂呢?

賞析:

   這是杜甫寫給久別重逢老友的一首詩,除了重逢的喜悅之外,還有對人世間滄桑變化的深刻感觸。開頭兩句為全篇大旨,點出人生的因緣際會往往如同永不相見的參商二星,由此寫起人生無常、聚少離多的感慨之情。而「今夕復何夕,共此燈燭光」的久別重逢則更加彌足珍貴了,甚至令人有「今天到底是什麼好日子呀?」的驚喜之情。

  「少壯能幾時」到「重上君子堂」這一段,則從歲月的流逝與故舊的逝去寫起,讓這次相聚顯得更難得也更深刻。兩人相會,想起彼此都已不是當年飛揚的少年郎,卻是鬢衰髮白的暮年了;提起故友都已零落,紛紛謝世,又不免神傷;再說他們雖然年老了卻還能活著相聚,可是都已經是二十年之後了。這層層疊疊的感慨凝聚了離別之情,也表達了杜甫心頭悲喜交集的複雜心情。

參考資料來源:

1.唐詩宋詞欣賞(1988)。臺北:大夏。

2. http://content.edu.tw/senior/chinese/ks_rs/content/chinese/poem/read/tong/dofu/we8.htm

3. http://www.jnps.tp.edu.tw/class/JN066/blog/blog_show.asp?blog_id=72

4. http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9D%9C%E7%94%AB

 

 

~ 特別感謝歷屆圖具組長的智慧與貢獻 ~